Андрей Новаков и Георги Пирински: В България има информация за еврофондовете, които подкрепят иновации

„Хоризонт 2020“ е програмата, която се харесва най-много на българските предприемачи стане ли въпрос за иновации. Това мнение изрази българският евродепутат Андей Новаков, член на Европейската народна партия (ЕНП), който заедно с колегата си Георги Пирински участва в дебат на тема “Как новите технологии променят живота и работата ни?”, организиран от Българското училище за политика “Димитър Паница” и проведен в Американския университет в Благоевград.

Освен „Хоризонт 2020“, Новаков посочи като пример за ангажираност с иновации и ОП „Конкурентоспособност“. Според него, а и според Георги Пирински, информация относно възможността да се кандидатства за европейско финансиране има достатъчно. Новаков сподели какво е направил лично той по темата – създал е търсачка, която помага на всеки човек с достъп до Интернет да може с три стъпки да види как се отпускат пари в различни секторни направления. Той подчерта, че наличието на информация е безспорно, а съвсем друг е въпросът за сложността на бюрократичните процедури.

От своя страна Георги Пирински коментира, че все още сред българските предприемачи витаят страховете, че оперативните програми са усложнени и носят риск от последващи ревизии и евентуално възникващи въпроси, свързани с възстановяване на неправомерно взети средства. Пирински посочи IT сектора като сфера, в която България може да е най-активна в търсенето на европейски средства за иновации.

И Новаков, и Пирински засегнаха колизията между технологичния напредък и социалната отговорност в икономиката. Андрей Новаков даде пример защо двете понятия са антагонисти, използвайки термина „съсипващи иновации“. “Например – когато е била изработена печатната машина, хиляди писари, които до този момент са преписвали книги, са загубили работата си и на държавно ниво е било толкова важно да се намери отговор за тези хора, защото иначе се създава социално напрежение.”

Преди всичко имаме трайна замяна на жив труд с механизиран, отбеляза Пирински. В сектори, в които се изисква висока квалификация, има нужда от търсене на кадри и точно тогава се усеща недостигът им, беше категоричен евродепутатът, член на Партията на европейските социалисти (ПЕС). Според Пирински фирмите ще започнат да се пренасочват към по-проектно организирана система в своята работа. Самите задачи, които хората изпълняват, ще стават все по-заменяеми заради интернет, ще се разширява полето на специализация на компаниите, а броят на висококвалифицираният персонал ще се увеличава. Според него предметът на дейност на дадена фирма все повече ще се развива в посока увеличаване на дейностите на съответното предприятие. Времето за работа също ще става все по-гъвкаво. Тези промени могат да доведат до по-голяма самостоятелност на пазара на труда. Но и все по-голямо увеличаване на нежеланието за работа, отбеляза още Пирински.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *