Мария Дюлгярова на 25 години от Велико Търново

Част от Паметника на Свободата в Русе или по конкретно единият от двата бронзови лъва при основата му, който разкъсва с уста робските вериги.
Дата: 18.04.2015 г

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *