Добромир Зафиров на 17 години от Димитровград

Заснета през април 2017г. край с. Черногорово, Хасковско. Изобразява богатството на Тракийската низина – широки поля, по които волно се разхождат живи твари. Е, не е ли това парче от Рая, подарено ни от Бог?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *