Христо Върбанов на 18 години от Стара Загора

15.04.2017 ; Уличка в Стара Загора ; стреми се към развитието , което Европа и светът ти предлагат, но не забравяй къде са корените ти и съхрани българскоро в себе си!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *