Снимки от дебата на тема “Как новите технологии променят живота и работата ни?”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *